שיקום - יעוץ - חינוך - הכשרה

טיפול בעבירות מין

הטיפול בעברייני מין מבוגרים הינו טיפול ייעודי וייחודי לאוכלוסיה זו וניתן ע"י אנשי מקצוע אשר עברו הכשרה והדרכה בתחום. פוגעים מינית/עברייני מין אינם אוכלוסיה הומוגנית ושונים זה מזה באישיותם ובמוטיבציות למעשיהם. כיום, מחקרים מעידים כי טיפול מותאם עשוי לסייע בעצירת ההתנהגות המינית הפוגעת. טיפול בתחום הינו ממושך ויסודי ועשוי להכיל היבטים שונים – התנהגותיים, רגשיים, קוגניטיביים, משפחתיים וסביבתיים. תכני הטיפול מותאמים למטופל עצמו ע"פ אישיותו, התפתחותו השכלית, גורמי התמיכה, ההיסטוריה האישית וכמובן – מאפייני ההתנהגות הפוגעת (משך ההתנהגות, אופייה, רמת הסיכון וכו'). הטיפול עשוי לעסוק בתכנים הבאים: זיהוי 'מעגל הפגיעה האישי', הכרת ה'טריגרים' (המוטיבציות הפנימיות והחיצוניות) למעשים, למידת חלופות בריאות והשגת שליטה על ההתנהגות; עבודה פסיכו-חינוכית לגיבוש מיניות בריאה; רכישת כלים לשליטה במצבי כעס, לחץ ומשבר; עבודה על-פי מודל 'מניעת מעידה' (relapse prevention) לזיהוי מצבי סיכון עתידיים ושליטה עליהם; עיבוד חוויות קורבנוּת וטראומות מהעבר; פסיכותרפיה רגשית להשגת אינטגרציה בין כל מרכיביו של האדם, תוך התייחסות לכוחות השיקום והצמיחה של המטופל.


אנו בשיחה מציעים מגוון מענים וסיוע לאנשים אשר ביצעו פגיעה מינית, לבני המשפחה ולאנשי טיפול המתמודדים עם סוגיות אלו:

  • הערכת סיכון וצרכים טיפוליים לגורמי טיפול, חוק ורווחה
  • טיפול פרטני ייעודי המותאם למטופל לאור אישיותו, התפתחותו השכלית, מצבו הרגשי, גורמי התמיכה ומאפייני ההתנהגות הפוגעת
  • הדרכת בני המשפחה המתמודדים עם בן משפחה אשר פגע בתוך או מחוץ למשפחה
  • ייעוץ, הכשרה והדרכת אנשי טיפול העוסקים בתחום
  • סיוע לאנשי חוק, חינוך וטיפול בגיבוש ופיתוח תוכנית מוגנות מקיפה