שיקום - יעוץ - חינוך - הכשרה

תוכנית מוגנות מניעתית למסגרות חינוך ודיור חוץ ביתי

תופעת ההתנהגות המינית הלא מותאמת והפוגעת רווחת גם בקרב מסגרות חינוך ודיור חוץ-ביתי. לעיתים נושאים הקשורים במבנה הפיזי והתפיסתי של המסגרת, מהווים קרקע לקיום התנהגות מינית לא מותאמת. כך למשל, סוגיות הקשורות ברמת הפיקוח, אוירה בין הדיירים, היעדר פרטיות, קיום הזדמנויות ועוד, משפיעים על רמת המוגנות במסגרת. לכך יש להוסיף את מאפייני הדיירים וההיסטוריה האישית שלהם.
ניסיון עכשווי מראה כי הבניית תוכנית מוגנות מניעתית כוללנית מפחיתה את שכיחות ההתנהגות המינית הפוגעת ו/או הלא מותאמת ומעלה את רמת הביטחון של אנשי הצוות והדיירים.תוכנית מוגנות מניעתית עשויה לכלול פרמטרים דוגמת: הכשרת הצוות להתמודדות בתחום; פיתוח מדיניות מסגרתית ושפה משותפת; זיהוי ומיפוי נקודות התורפה של המסגרת, הן מבחינת המרחב הפיזי והן מבחינת האקלים והפיקוח; הבניית רשת כללים ונורמות בין הצוות לדיירים; הטמעת נורמות בין הדיירים עצמם בהתייחסות לפרטיות, מגעים מיניים, זוגיות וכו'.


צוות שיחה בעל ניסיון בהבניית תוכניות מוגנות אישיות וכוללניות במגוון מסגרות חינוך, הוסטלים, פנימיות וכו'. אנו מציעים:

  • השתלמות לצוותים בנושא פיתוח תוכנית מוגנות מניעתית
  • ייעוץ ממוקד וליווי לאנשי טיפול וחינוך בתהליכי פיתוח תוכניות מוגנות אישיות או מסגרתיות