שיקום - יעוץ - חינוך - הכשרה

"חיינו המיניים הם מקור המאווים בחיינו, מקור החסר, אי הנחת והפניה אל האחר" (באלינט)

מיניות האדם מלווה אותו לאורך חייו. ביטויה יכול להביא אותו לתחושות עונג והתעלות, אך גם לגרום לו סבל וייסורים. המיניות מושפעת מהיבטים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, תרבותיים ואישיים ומהווה מרכיב מרכזי בזהותו של האדם.

מיניות בקרב מתבגרים

סקרנות מינית, זהות מינית והתנסויות מיניות, הם נושאים מרכזיים בחיי כל אדם צעיר או בוגר בחברה המודרנית. אולם, נושא זה תופס מקום מרכזי ביותר בקרב מתבגרים/ות בשל השינויים ההורמונאליים וההתפתחות המינית-רגשית המתרחשים בגיל זה. לכך יש להוסיף את החשיפה המרובה בימינו לתכנים בעלי גוון מיני באמצעי המדיה השונים. על אף הטבעיות שבסקרנות ובעיסוק בתחום המיני בגיל זה, היא עדיין מהווה נקודת תורפה לגבי רבים מהמתבגרים. התפיסה הערכית לגבי מין, יחסים מיניים, זוגיות וניצול אינה מגובשת דיה בגיל ההתבגרות. מתבגרים רבים, חשים בודדים ונבוכים מול הצורך שלהם לשאול שאלות, לגבש עמדות ולקבל תשובות מהימנות. בשל כך, חלקם יפנו אל מקורות לא מהימנים על-מנת לרכוש ידע (פורנוגרפיה, חברים בני גילם וכו'). חלקם אף יחוו התנסויות מיניות לא מותאמות לגילם ולבשלותם ואחרים אף יסתבכו בהתנהגויות מיניות מסכנות (מין לא מוגן, ניצול ע"י אחרים או פגיעה בנער/ה בשל קושי בויסות הדחף או אי הבנת הנורמות המקובלות).

שיח פתוח אך בטוח, מבוקר ומקצועי בנורמות הקשורות להתנהגות מינית מהווה תשתית לפיתוח שליטה עצמית וקבלת החלטות שקולות. העלאת הנושא מול המתבגרים, מעוררת שאלות ויוצרת תובנות ואלה מתורגמות להתנהגות יותר מודעת המבטאת יותר בחירה ושליטה.


אנו בשיחה מציעים הדרכה למתבגרים/ות בתחומים שונים הקשורים למיניות. כמו כן, אנו מציעים הדרכה להורים ולאנשי מקצוע.

  • פיתוח מודעות לשינויים הגופניים והרגשיים בגיל ההתבגרות
  • קבלת החלטות בריאות ואחראיות סביב התנסויות מיניות
  • הדרכה לגבי מצבי סיכון בתחום המיני
  • סיוע בהפחתת התנהגות מינית כפייתית – למשל, שימוש תכוף בפורנוגרפיה / אוננות כפייתית.
  • סיוע בגיבוש זהות/נטיה מינית
  • עיבוד חשיפה מינית לא מותאמת (פורנוגרפיה, התנהגויות לא מותאמות גיל וכו')
  • סיוע בהפחתת התנהגות מינית לא מותאמת , מסתכנת או פוגעת
  • עיבוד לאחר חשיפה לתכנים מיניים לא מותאמים
  • ליווי רגשי לנפגעות ונפגעים מהטרדה מינית או פגיעה מינית.