שיקום - יעוץ - חינוך - הכשרה

"חיינו המיניים הם מקור המאווים בחיינו, מקור החסר, אי הנחת והפניה אל האחר" (באלינט)

מיניות האדם מלווה אותו לאורך חייו. ביטויה יכול להביא אותו לתחושות עונג והתעלות, אך גם לגרום לו סבל וייסורים. המיניות מושפעת מהיבטים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, תרבותיים ואישיים ומהווה מרכיב מרכזי בזהותו של האדם.

תקשורת עם ילדים ומתבגרים על מיניות

דווקא בעידן בו המידע המיני חשוף וזמין לכל ילד/ה, לעיתים ללא התאמה לשלב הרגשי, ההתפתחותי ולגיל, חשוב כי חינוך מיני-חברתי יעשה בעיקר ע"י דמויות מבוגרות אמינות ומהימנות, קרי – הורים ואנשי חינוך. סקרים רבים מראים שלהורים ומחנכים קשה לדבר עם ילדיהם על מיניות ועל יחסי מין. חלקם מתארים תחושות אובדן שליטה למול התבגרותם המואצת של הבנים והבנות, ואת חוסר האונים שלהם מול תופעות מטרידות בהתנהגות המינית של הצעירים, של חבריהם או למול חשיפה לחומרים בעלי תוכן מיני במדיה. הורים ומחנכים רבים מפגינים בלבול בנושא ולא בטוחים מהי עמדתם בסיטואציות שונות בהם נתקלים עם ילדיהם. לאחרים קיימת עמדה מגובשת, אך הם חוששים לבטא אותה אל מול הילדים. לעיתים נפגוש ההתייחסות תהיה בעיקר לסכנות הטמונות במיניות (ניצול מיני, סטיגמות והריונות), או להיבטים הבריאותיים של המיניות (מחלות, וסת, זרע, הריונות) מבלי להתייחס להיבטים חיוביים וערכיים של המיניות, ובכך יועבר מסר שלילי ומדכא לגבי מיניות.


אנו בשיחה מציעים ייעוץ פרטני וסדנאות להורים בפיתוח תקשורת בתחום המיני, הכוללים:

  • סיוע בגיבוש עמדה הורית סביב סוגיות במיניות של הילדים
  • רכישת מיומנויות תקשורת בתחום המיני-חברתי להורים ואנשי מקצוע הכרת השינויים בתהליכי ההתפתחות המינית בשנות ה-2000 סיוע בזיהוי מצבי סיכון של הילדים בתחום המיני וביסוס מוגנות מפני סכנות אלו בבית ומחוצה לו