שיקום - יעוץ - חינוך - הכשרה

"חיינו המיניים הם מקור המאווים בחיינו, מקור החסר, אי הנחת והפניה אל האחר" (באלינט)

מיניות האדם מלווה אותו לאורך חייו. ביטויה יכול להביא אותו לתחושות עונג והתעלות, אך גם לגרום לו סבל וייסורים. המיניות מושפעת מהיבטים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, תרבותיים ואישיים ומהווה מרכיב מרכזי בזהותו של האדם.

ילדים עם בעיה בהתנהגות המינית / SBP - Sexual Behavior Problems

חלק בריא ונורמטיבי בלמידה המינית בקרב ילדים, כולל הכרת גופם והתחושות שהוא טומן, למידת ההבדלים הפיזיולוגים בין המינים והפנמת תפקידי המגדר (מה מצופה מבנים ומה מצופה מבנות). כל זאת טבעי ואף נחוץ להתפתחות זהות אישית בריאה. תהליכים אלו מתרחשים תוך כדיי משחקים עצמיים ו/או עם ילדים אחרים, מאופיינים בהדדיות, שוויון ומלווים בתחושת נעימות, קלילות וספונטאניות.
יחד עם זאת, הורים, צוותי חינוך ואנשי טיפול נתקלים בהתנהגות מינית בעייתית של ילדים כנגד ילדים אחרים, כלפי עצמם או כלפי מבוגרים.

התנהגות מינית בילדים מוגדרת בעייתית כאשר:

  • היא מתרחשת בתדירות גבוהה או בגיל מוקדם מהמצופה מבחינה התפתחותית
  • מפריעה להתפתחותו של הילד
  • מתרחשת תוך שימוש בכפייה, הפחדה או כוח
  • קשורה במצוקה רגשית
  • ממשיכה בסתר לאחר שהמטפל/הורה התערב

הגדרה זו כוללת התנהגות מינית המופנית אל אחרים (ילדים או מבוגרים – נגיעות, דיבור בוטה, הצצות וכו') וגם התנהגות עצמית שאינה מערבת ילדים אחרים היוצאת מכלל שליטה (התערטלות, גירוי יתר של איברי המין, עיסוק אובססיבי בתכנים מיניים).

חשוב לזכור, הדחף המיני-מולד, אך ביטויי המיניות נרכשים ומכאן שהתנהגות מינית חריגה היא תוצר של השפעות סביבתיות ורגשיות ועל כן ניתנת לטיפול.


אנו בשיחה מציעים טיפולים ארוכי או קצרי טווח לילדים בגילאי 3-12 המפגינים התנהגות מינית בלתי מותאמת או פוגענית: הדרכה לצוותי חינוך, מטפלים והורים על-מנת ללמוד מהי התפתחות מינית נורמטיבית, אילו התנהגויות מיניות מהוות למידה בריאה וטבעית ואילו התנהגויות זקוקות להתערבות חינוכית או טיפולית בכדיי לסייע לילד/ה להפסיקן.