שיקום - יעוץ - חינוך - הכשרה

מיניות של אנשים עם צרכים מיוחדים

אנשים עם צרכים מיוחדים זקוקים לתיווך. לכל אורך החיים, בכל שלבי ההתפתחות, בהתאם לצורך, ילוו אותם בני משפחה או אנשי מקצוע. זאת על מנת להרחיב ידע, לחדד כישורים, לעודד לעצמאות ולהפחית את התלות, לחזק תחושת משמעות, ערך, ביטחון עצמי ועוד.

התיווך המובן מאליו בתחומי החיים השונים, מורכב יותר כאשר מדובר במיניות. הורים ואנשי צוות חינוכי או טיפולי, נוטים להימנע מהתעסקות בתחום המיני מסיבות שונות: מבוכה, הכחשה, חשש, קושי, תפיסות סטריאוטיפיות, חוסר ידע, או הגנת יתר. בשני העשורים האחרונים, הולכת ומתעצמת התובנה כי התנהגויות מיניות לא מותאמות וחריגות, נובעות בחלקן הגדול מחוסר ידע, מיעוט בחשיפה לתכנים ונורמות חברתיות מותאמות, ולעיתים אף הבלגה על התנהגויות מיניות בפרהסיה.

המיניות מורכבת מחלקים הנלמדים מהינקות ובמהלך כל החיים. היא כוללת מחשבות, רגשות ואינטראקציה בינאישית ומשפיעה על הבריאות הגופנית והנפשית. מיניותו של כל אדם היא תולדת תהליך התפתחותי דינמי.

ארגון הבריאות של האו"ם קבע ב 1975 כי זכויות מיניות הן חלק מזכויות היסוד של הפרט:

 • הזכות ליהנות ולשלוט על המיניות תוך התאמה בין עמדות אישיות ועמדות החברה
 • הזכות להיות חופשי ממידע לא נכון, מיתוסים, אמונות טפלות או פקטורים אחרים המערבים את התגובה המינית
 • הזכות להקלה על בעיות אורגניות הפוגעות ומעכבות מיניות
 • הזכות להיות משוחרר מניצול מיני, אפליה מינית ודיכוי מיני

בהצהרת מדיניות בנושא זכויות אנשים עם מוגבלויות, נקבע כי קיומה של לקות התפתחותית אינו מצדיק פגיעה בזכויות אלה ( (The Arc & AAMR, 2004.


אנו בשיחה מאמינים כי באמצעות לגיטימציה וחינוך למיניות ניתן לצייד את הלומדים במידע הקשור למין ולמיניות, עמדות וערכים בריאים בתחום זה, ומיומנויות התנהגותיות במטרה לאפשר מימוש זכויותיהם בתחום המיני-חברתי באופן בריא, מותאם ומוגן, תוך הימנעות ממצבי ניצול, סיכון ופגיעה. אנו מציעים מגוון התערבויות לאנשים עם צרכים מיוחדים: אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי), קשיי למידה, תפקוד והסתגלות, לקויות חושיות, נפגעי נפש ונכויות פיסיות.

 • חינוך מיני פרטני וקבוצתי, מותאם לצרכים המיוחדים של האדם
 • הדרכת הורים פרטנית וקבוצתית
 • טיפול פרטני בהתנהגויות סיכון בתחום המיני-חברתי
 • סדנאות העשרה לצוות
 • הדרכות צוות עבור פרט בתפקוד נמוך
 • סדנאות לפיתוח גישה מערכתית כוללת בתחום המיני-חברתי במסגרת
 • הרצאות וימי עיון לצוותים / להורים