שיקום - יעוץ - חינוך - הכשרה

חינוך מיני

ארגון הבריאות העולמי של האו"ם (WHO) קבע ב 1975, כי הזכות למיניות היא זכות יסוד של כל אדם והיא כוללת, בין השאר, את הזכות למידע וחינוך מיני.

בהצהרת מדיניות בנושא זכויות אנשים עם מוגבלויות, נקבע ב 2004 כי קיומה של לקות התפתחותית אינו מצדיק פגיעה בזכויות אלה ( (The Arc & AAMR, 2004.

 

מטרת החינוך המיני היא לצייד את הלומדים במידע הקשור למין ולמיניות, עמדות וערכים בריאים בתחום זה ומיומנויות התנהגותיות הולמות, במטרה לאפשר מימוש זכויותיהם בתחום המיני-חברתי באופן בריא, מותאם ומוגן תוך הימנעות ממצבי ניצול, סיכון ופגיעה.

 

חשיבותו של החינוך המיני לאנשים עם לקויות התפתחותיות מקבלת משנה תוקף בשנים האחרונות, בהן מתחוללת מהפיכה בכל הקשור לתקשורת בין אנשים בכלל ולתחום המיני-חברתי בפרט. ילדים, מתבגרים ובוגרים מחוברים שעות רבות במשך היום לסוגי מדיה שונים, נחשפים למידע, תכנים, תקשורת חברתית וכד'. חלק מהתכנים עוסקים במיניות, לא תמיד בהתאמה לגיל, שלב התפתחות, מצב אישי, רגשי ונפשי. תכנים אלה משפיעים באופן משמעותי על גיבוש גישה והתייחסות למיניות, להתנהגות מינית ולהתפתחות מינית. מתבגרים ובוגרים עם לקויות התפתחותיות מתקשים פעמים רבות להכיל את התכנים, להתמודד עם המסרים, להבין התנהגות מינית-חברתית מתאימה מהי, מהו מרחב פרטי ומהו ציבורי, מיהו זר ומיהו מוכר. קשיים אלה עלולים לא רק לפגוע בזכויותיהם, אלא אף לחשוף אותם להתנהגויות מיניות בלתי מותאמות, למצבי ניצול ופגיעה.

 


 

אנו בצוות שיחה, מציעים חינוך מיני ליחידים ולקבוצות, בהתאמה ללקות, לצרכי הפרט או הקבוצה ותוך התייחסות למאפיינים האישיים של הפרט ולמאפיינים חברתיים, סביבתיים ותרבותיים.