שיקום - יעוץ - חינוך - הכשרה

השפעת הסביבה על ההתנהגות המינית

מחקרים שונים מצביעים על כך שלסביבה המשפחתית, החינוכית והטיפולית בה חי האדם, השפעה על ההתפתחות המינית שלו, על תפיסותיו ביחס למיניות ועל התנהגותו המינית.

 

ההתייחסות לביטויים של התנהגות מינית של אנשים עם לקות, מושפעת לעיתים ממיתוסים שונים ומהיעדר ידע ביחס להתפתחות המינית. כתוצאה מכך, קיימת לעיתים דה-לגיטימציה לביטויים של התנהגות מינית, התייחסות לבוגרים כ"ילדים בגוף של בוגרים" ולפיכך כאנשים נעדרי צרכים מיניים, קושי בהתייחסות מותאמת לפער בין ההיבטים השונים של ההתפתחות המינית (הפיסיולוגי, הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי והתקשורתי), פחד ממיניות בלתי נשלטת ועוד.

 

שינוי בסביבה עשוי לסייע ב"הורדת ווליום" ההתנהגות המינית הבלתי הולמת (והמסוכנת או הפוגעת) של הפרט ולהפחית באופן משמעותי את כמות ועוצמת ההתנהגויות המיניות הבלתי הולמות במסגרת כולה (בביה"ס, בתעסוקה או בדיור חוץ ביתי).

הגורמים שעשויים לסייע הם:

¨       התאמת התנאים הפיסיים במסגרת באופן שיאפשר את מירב הפרטיות לאדם

¨       חינוך והסברה מתמידים, באופן פורמאלי ובלתי פורמאלי, תוך מתן לגיטימציה להתנהגות מינית הולמת ומתן חלופות להתנהגות מינית בלתי הולמת

¨       התנהגות הצוות

¨       יצירת הזדמנויות מותאמות לפיתוח קשרים חברתיים, זוגיים ומיניים במסגרת קבוצת השווים של הפרט

¨       פיתוח שפה משותפת וניסוח נהלי המסגרת ביחס להיבטים שונים של התנהגות מינית

 


 

אנו בצוות שיחה, נשמח לסייע בייעוץ והכוונה למסגרות חינוכיות, תעסוקתיות וחוץ ביתיות אודות השינויים המומלצים על מנת לפתח סביבה אשר תאפשר ביסוס תנאים אשר יקדמו התנהגות מינית הולמת ובריאה.