שיקום - יעוץ - חינוך - הכשרה

פיתוח קשרים חברתיים

בעלי צרכים מיוחדים חווים קשיים רבים בפיתוח מערכות יחסים בינאישיות, חברתיות וזוגיות. קשיים אלה נובעים הן ממרכיבי הלקות והן מהתייחסות הסביבה המשפחתית, החינוכית והטיפולית.
בניגוד ללמידה הספונטאנית המתרחשת במהלך ההתפתחות בקרב כלל המתבגרים והבוגרים, נדרשת התערבות חינוכית / ייעוצית / טיפולית, על מנת לסייע לפרט עם הצרכים המיוחדים ללמוד ולרכוש מיומנויות וכלים לפיתוח קשרים חברתיים מותאמים וכך לממש את צרכיו הרגשיים והחברתיים.
ללא התערבות ותיווך, קיים חשש להתפתחות תחושות של בדידות, הסתגרות ואף הימנעות חברתית. בנוסף, הצורך בקשר חברתי והיעדר הכלים למימושו, עלול לגרום לחשיפה למצבי סיכון וניצול.