שיקום - יעוץ - חינוך - הכשרה

ליווי משפחות

הצטרפותו של בן או בת עם צרכים מיוחדים למשפחה, מהווה לעיתים קרובות אתגר להורים במגוון תחומים, ביניהם:

  • התמודדות רגשית, נפשית, רפואית עם הקשיים שהלקות / הנכות עצמה מעלה
  • התארגנות משפחתית סביב צרכיו של הפרט עם הצרכים המיוחדים, הדורשת לעיתים השקעה מרבית של משאבים משפחתיים, ויתור על קריירה, ויתורים שונים מצד האחים ועוד
  • בידוד חברתי, הן בקרב המשפחה המורחבת והן בקרב המערכת החברתית והקהילתית, המתקשות לעיתים להכיל את האתגרים העומדים בפני המשפחה
  • חיפוש, לעיתים מייגע, אחרי מסגרות חינוכיות וטיפוליות עדכניות ומתאימות; חיפוש אחר אנשי מקצוע ייעודיים ומומחים; קבלת החלטות משמעותיות בנוגע לשילוב במערכות ייעודיות או במערכות הרגילות
  • הוצאות כספיות משמעותיות
  • חששות מפני העתיד וקבלת החלטות מורכבות בנוגע לעתידו של הבן או הבת; העברת אחריות או שחרור אחאים ממטלות הקשורות בטיפול בבן או הבת

אנו בצוות שיחה מציעים להורים ובני משפחה נוספים לבוא ולשוחח על הקשיים, באופן פרטני או קבוצתי, תוך דגש על מתן תמיכה, ליווי והעצמת ההורה או האח בתהליך.